Er zijn WordPress thema’s die gekenmerkt worden door minimalisme in ontwerp en lay-out. Hier zijn voorbeelden van minimalistische WordPress thema’s. Toch kan men zich in het artikel richten op kwaliteit en inhoud.

Minimalistische lay-outs – Minimalistische WordPress-thema’s

Het Beste van het Minimalisme in WordPress Thema’s gaf me het idee om er iets over te schrijven.

Minimalisme is gerechtvaardigd als de focus op de volgende punten blijft liggen:

 • Snelle pagina-instelling, eenvoudige navigatie.
 • Komt de lay-out overeen met mijn inhoud?
 • Kan ik een voordeel behalen door minimalisme?

Een “eenvoudige” lay-out zou dus niet passen op een “funky” pagina. Ook een “hippe” vormgeving zou de feitelijke bijdragen in een slecht daglicht stellen.

De succesvolle mix doet het. Kijk maar eens naar uw eigen RSS-lezers! Is dat niet ook minimalisme? Maakt dit het niet gemakkelijker om een pagina te lezen? Wordt u niet minder afgeleid? Men concentreert zich toch duidelijker op de inhoud!

Om u een aantal geschikte thema’s voor te stellen:

 • onderstreping
 • Schema Licht

Helaas is een van de taboes weer doorbroken: U gebruikt niet tegelijkertijd schreefloze en schreefloze lettertypen. Het lijkt onprofessioneel. Ik zou daarom het gebruik van een schreefloos lettertype of het zoeken naar geschikte thema’s aanraden.

Ook hier andere minimalistische WordPress thema’s:

 • Mevrouw-mutti.designblog.com

Een leuk idee, maar in mijn ogen vervreemdt het de principes van bruikbaarheid:

 • Semantische onderscheiding.
 • Scannen niet mogelijk.
 • 1 idee per paragraaf.

Ik ben gewoon bang dat ik nu zelf te ver ga.

Andere voorbeelden van minimalistische WordPress thema’s / templates:

 • shopblogger.de/blog/

Minimalisme op zich, maar het Het grootste deel van de ruimte en dus het potentieel met elementen zoals onnodige grote afbeeldingen of een ollem in plaats van een grote kalender geplaveid.

Prachtige voorbeelden van minimalistische WP thema’s:

 • shaheeilyas.com/ barecity/

Minimalisme op een homepage betekent dus niet lang hetzelfde.

Met de juiste semantische prijzen, foto’s om de inhoud los te maken en een sterke structuur van de bijdragen, is het mogelijk om te benadrukken waar de meerderheid van de gebruikers in geïnteresseerd is: Quality Content!