Marketing United oferuje wysokiej jakości wiedzę marketingową i pomocne narzędzia marketingowe online. Na stronie Marketing United znajdziesz również odpowiednie kursy, usługodawców i terminy – aby jeszcze bardziej ulepszyć swój marketing.

Szczególną cechą Marketing United: Każdy może się do niego przyłączyć. Wspólnie tworzymy zawartość strony internetowej, czyli “United”. Dzięki naszej społeczności nasze treści stają się bardziej aktualne i obiektywne. Patrz: marketingunited.org